2010. Április 21., Szerda, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) véleményezése
2. - A helyi adókról szóló rendelet módosítása
3. - A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
5. - A parkolási rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - Ingatlan vásárlás az Alpannónia projekthez
7. - Tájékoztató a Városüzemeltető Kht. átalakulásával kapcsolatos fejleményekről
8. - A 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés (kistérségi társulás beszámolójával együtt)
9. - A 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
10. - Vízvezeték rehabilitáció tárgyában készült forgalomkorlátozási terv
11. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola felújítási pályázatához hozzájárulás, önerő biztosítása
12. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötött szerződés felülvizsgálata
13. - Az önkormányzati bevételek növelésére tett intézkedések eredményei
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2010. április 21-én (szerdán) 8.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
(zárszámadás) véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

3. A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

5. A parkolási rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Ingatlan vásárlás az Alpannónia projekthez
Előterjesztő: Ujvári Csaba projektmenedzser

7. Tájékoztató a Városüzemeltető Kht. átalakulásával kapcsolatos fejleményekről
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. A 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés (kistérségi társulás beszámolójával együtt)
Előadó: a jegyző nevében Fehér Csaba belső ellenőr

9. A 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében Ujvári Csaba, az előkészítési munkacsoport vezetője

10. Vízvezeték rehabilitáció tárgyában készült forgalomkorlátozási terv
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

11. A Béri Balog Ádám Általános Iskola felújítási pályázatához hozzájárulás, önerő biztosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötött szerződés felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintéző

13. Az önkormányzati bevételek növelésére tett intézkedések eredményei
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2010. április 14.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök