2010. Május 20., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kalandpark tervezési szerződés módosítása
2. - Városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának elfogadása
3. - A vagyongazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (a városkép védelme és a homlokzat felújítások tekintetében)
4. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója
5. - A Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója
6. - Kőszeg-Lukácsháza árvízcsúcs-csökkentő tározó hasznosításával kapcsolatos építészeti koncepció és vázlatterv bemutatása (szóbeli előterjesztés)
7. - Kisajátítási eljárás megindítása
8.a - Vagyonügyek: - Kórház u. 2116/5 hrsz-ú állami ingatlan földtulajdonjogának megszerzése
8.b - - Hunyadi u. 11. alatti lakás bérbeadása
8.d - - Bechtold István utca egy részének értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2010. május 20-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :1. Kalandpark tervezési szerződés módosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. Városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A vagyongazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (a városkép védelme és a homlokzat felújítások tekintetében)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

5. A Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója
Előterjesztő: Szima Andrea, a felügyelő bizottság elnöke

6. Kőszeg-Lukácsháza árvízcsúcs-csökkentő tározó hasznosításával kapcsolatos építészeti koncepció és vázlatterv bemutatása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész

7. Kisajátítási eljárás megindítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető
8. Vagyonügyek:
- Kórház u. 2116/5 hrsz-ú állami ingatlan földtulajdonjogának megszerzése
- Hunyadi u. 11. alatti lakás bérbeadása
- 6010 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- Bechtold István utca egy részének értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezetőMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2010. május 13.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök