2010. Augusztus 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Jelentés az önkormányzat vagyoni és költségvetési helyzetéről
2. - Üres lakások és helyiségek ügye
3. - A hulladékgazdálkodási társulás beszámolója
4. - Városrehabilitációs támogatás iránti kérelmek
5. - A tekepálya épületére vonatkozó felújítási terv és költségvetés jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük)
6.a - Vagyonügyek: Jurisics tér 14. fsz. 3. alatti lakás értékesítése
6.b - 7742 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási eljárás
6.c - Rákóczi F. u. 79. sz. alatti társasház udvarrészének értékesítése
6.d - A 0195/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (az előterjesztést később küldjük)
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2010. augusztus 19-én (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Jelentés az önkormányzat vagyoni és költségvetési helyzetéről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Üres lakások és helyiségek ügye
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A hulladékgazdálkodási társulás beszámolója
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Városrehabilitációs támogatás iránti kérelmek
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A tekepálya épületére vonatkozó felújítási terv és költségvetés jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Vagyonügyek:
- Jurisics tér 14. fsz. 3. alatti lakás értékesítése
- 7742 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási eljárás
- Rákóczi F. u. 79. sz. alatti társasház udvarrészének értékesítése
- A 0195/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (az előterjesztést később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2010. augusztus 12.


Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök