2010. Augusztus 18., Szerda, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3. - Jelentés az önkormányzat vagyoni és költségvetési helyzetéről
4. - A helyi adórendelet módosításával kapcsolatos lakossági kérelem
5. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
6. - Az evangélikus egyház támogatási kérelme
7. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme
8. - A történelmi belvárossal rendelkező települések felhívásához csatlakozás
9. - Mozgáskorlátozott részére parkolóhely kialakítása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2010. augusztus 18-án (szerdán) 8.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :
1. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Jelentés az önkormányzat vagyoni és költségvetési helyzetéről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A helyi adórendelet módosításával kapcsolatos lakossági kérelem
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

6. Az evangélikus egyház támogatási kérelme
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

7. A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

8. A történelmi belvárossal rendelkező települések felhívásához csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Mozgáskorlátozott részére parkolóhely kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2010. augusztus 12.


Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök