2010. November 18., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - A helyi adók rendszerének felülvizsgálata
3. - A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
4. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
6. - A parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7. - A Jurisics tér 7. alatti ingatlanra haszonkölcsön szerződés
8. - Néhai Kodolányi László lakbértartozásának ügye
9. - Innovációs Park Kft. munkahely-teremtési kötelezettsége
10. - Rákóczi F. utcai csapadékvíz elvezető folyóka, járda helyreállítása
11. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2011. évi szolgáltatási díjai
12. - 2011. évi ingatlankezelési és felújítási terv
13. - Döntés a 2011. évi lakbérekről
14. - A Kőszegi Városüzemeltetési Kft. 2011. évi óradíjai
15.a - Vagyonügyek: 2975/80 hrsz-ú ingatlan értékesítése
15.b - 2975/81 hrsz-ú ingatlan értékesítése
15.c - 3344/52 hrsz-ú ingatlan értékesítése
15.d - Sáncárok u. 10. I. 3. alatti önkormányzati lakás értékesítése
15.e - Liszt F. u. 30. alatti ingatlan értékesítése
16. - Kőszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme
17. - Fitt-boksz Ökölvívó Egyesület támogatási kérelme
18. - A Klapka György Lovas Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2010. november 18-án (csütörtökön) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A helyi adók rendszerének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

3. A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A Jurisics tér 7. alatti ingatlanra haszonkölcsön szerződés
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

8. Néhai Kodolányi László lakbértartozásának ügye
Előerjesztő: dr. Mátrai István bizottsági elnök

9. Innovációs Park Kft. munkahely-teremtési kötelezettsége
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Rákóczi F. utcai csapadékvíz elvezető folyóka, járda helyreállítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2011. évi szolgáltatási díjai
Előadó: polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. 2011. évi ingatlankezelési és felújítási terv
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

13. Döntés a 2011. évi lakbérekről
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

14. A Kőszegi Városüzemeltetési Kft. 2011. évi óradíjai
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

15. Vagyonügyek:
- 2975/80 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 2975/81 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 3344/52 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- Sáncárok u. 10. I. 3. alatti önkormányzati lakás értékesítése
- Liszt F. u. 30. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

16. Kőszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

17. Fitt-boksz Ökölvívó Egyesület támogatási kérelme
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

18. A Klapka György Lovas Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2010. november 11.


Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök