2011. Április 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása (az előterjesztést hétfőn küldjük)
3.a - A 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
3.b - A kistérségi társulás munkaszervezete által 2010-ben végzett belső ellenőrzések
4. - A tenisz öltöző építésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
5. - Alpannónia szabadidő központ épületéhez terület biztosítása
6. - A 3624/4 hrsz-ú ingatlan közműbekötéseihez tulajdonosi hozzájárulás megadása
7.a - Rákóczi F. u. 78. I. 25. alatti lakás értékesítése
7.b - Chernel I. utca 11. fsz. 1. alatti lakás értékesítése
7.c - Üres ingatlanok licites értékesítése
8. - Szőlőskert utca szennyvízcsatorna hálózat építése
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2011. április 21-én (csütörtökön) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása (az előterjesztést hétfőn küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. a) A 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
b) A kistérségi társulás munkaszervezete által 2010-ben végzett belső ellenőrzések
Előadó: a jegyző nevében Fehér Csaba belső ellenőr

4. A tenisz öltöző építésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Alpannónia szabadidő központ épületéhez terület biztosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A 3624/4 hrsz-ú ingatlan közműbekötéseihez tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Vagyonügyek:
- Rákóczi F. u. 78. I. 25. alatti lakás értékesítése
- Chernel I. utca 11. fsz. 1. alatti lakás értékesítése
- Üres ingatlanok licites értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Szőlőskert utca szennyvízcsatorna hálózat építése
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba, az előkészítési munkacsoport vezetője

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2011. április 14.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök