2011. Augusztus 4., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötött közoktatási megállapodások felülvizsgálata.
2. - A távhőszolgáltatási díjak megemelésére vonatkozó javaslat megtárgyalása.
3. - A Gyöngyös Szabadidőpark – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által előírt – pótmunkáira vonatkozó döntés meghozatala.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság


2011. augusztus 4-én (csütörtökön) 13.30 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 1,5 óra.

A bizottság az 1. napirendi pontot a Humánerőforrás Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalja meg.

N A P I R E N D :


1. Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötött közoktatási megállapodások felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna oktatási ügyintéző.
2. A távhőszolgáltatási díjak megemelésére vonatkozó javaslat megtárgyalása.
Előterjesztő a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
3. A Gyöngyös Szabadidőpark – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által előírt – pótmunkáira vonatkozó döntés meghozatala.
Előterjesztő: Simonits Zsolt, a Bíráló Bizottság elnöke.


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2011. július 29.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök