2011. Augusztus 25., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3. - A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
5. - A Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése
6. - A Városüzemeltető Kft. jelentése a 81/2011. (V. 26.) sz. határozat rendelkezéseire
7. - Az ISES Alapítvány parkoló ügye
8. - Az I. világháborús hadisírok exhumálása
9. - Kőszeg V. ütem területének hasznosításáról elvi döntés meghozatala
10. - Kőszegfalvi új lakóparkhoz útkisajátítás elrendelése
11. - Beszámoló a Jurisics téri pótmunkákról és tájékoztató a felújítás állapotáról (az anyagot később küldjük)
12.a - Vagyonügyek: Posztógyár irodaépület értékesítése
12.b - Bécsikapu étterem bérleti díjának elengedésére kérelem
12.c - Üres lakásokról döntés
12.d - Velemi u. 15/A. fsz. 1. alatti lakás értékesítése
12.e - Velemi u. 17/A. III. 11. alatti lakás értékesítése
12.f - Kálvária u. 23. fsz. 1. alatti lakás értékesítése
12.g - Kossuth Lajos u. 15. alatti helyiség ingyenes használatba adása
12.h - Liszt F. u. 3. alatti helyiség ingyenes használatba adása
12.i - 3584 hrsz-ú ingatlan (Bechtold István utca) értékesítése
12.j - 4147/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
12.k - 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga
13. - Alpannónia projekt közbeszerzési pályázatának eredményhirdetése (az anyagot később küldjük)
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2011. augusztus 25-én (csütörtökön) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

5. A Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése
Előterjesztő: Preininger Ferenc felügyelő bizottsági elnök

6. A Városüzemeltető Kft. jelentése a 81/2011. (V. 26.) sz. határozat rendelkezéseire
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

7. Az ISES Alapítvány parkoló ügye
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Az I. világháborús hadisírok exhumálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Kőszeg V. ütem területének hasznosításáról elvi döntés meghozatala
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Kőszegfalvi új lakóparkhoz útkisajátítás elrendelése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Beszámoló a Jurisics téri pótmunkákról és tájékoztató a felújítás állapotáról (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Vagyonügyek:
a) Posztógyár irodaépület értékesítése
b) Bécsikapu étterem bérleti díjának elengedésére kérelem
c) Üres lakásokról döntés
d) Velemi u. 15/A. fsz. 1. alatti lakás értékesítése
e) Velemi u. 17/A. III. 11. alatti lakás értékesítése
f) Kálvária u. 23. fsz. 1. alatti lakás értékesítése
g) Kossuth Lajos u. 15. alatti helyiség ingyenes használatba adása
h) Liszt F. u. 3. alatti helyiség ingyenes használatba adása
i) 3584 hrsz-ú ingatlan (Bechtold István utca) értékesítése
j) 4147/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
k) 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Alpannónia projekt közbeszerzési pályázatának eredményhirdetése (az anyagot később küldjük)
Előadó: Ujvári Csaba közbeszerzési referensA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2011. augusztus 17.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök