2011. Október 20., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
2. - Gyermekorvosi szerződések módosítása
3. - A Markusovszky Kórház Kőszegi Szakrendelő 2011. I. félévi elszámolása
4. - Beszámoló a szüreti programsorozatról
5. - A köztisztaság fenntartásáról, szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - A Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. I. félévi beszámolója
7. - ISES Alapítvány parkolóhelyi szerződésének módosítása
8.a - Vagyonügyek: Ciao Amico értékesítése
8.b - Felső krt. 10. II. 12. üres lakás értékesítése
8.c - Chernel u. 11. fsz. 2. üres lakás értékesítése
8.d - Tempo 2003. Kft. ingatlancsere kérelme
8.e - A KÖH kezelésében lévő 2134/1 hrsz-ú ingatlan átvétele önkormányzati kezelésbe
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2011. október 20-án csütörtökön 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :

1. A 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: a jegyző nevében Fehér Csaba belső ellenőr

2. Gyermekorvosi szerződések módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

3. A Markusovszky Kórház Kőszegi Szakrendelő 2011. I. félévi elszámolása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. Beszámoló a szüreti programsorozatról
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

5. A köztisztaság fenntartásáról, szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. I. félévi beszámolója
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. ISES Alapítvány parkolóhelyi szerződésének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Vagyonügyek:
a) Ciao Amico értékesítése
b) Felső krt. 10. II. 12. üres lakás értékesítése
c) Chernel u. 11. fsz. 2. üres lakás értékesítése
d) Tempo 2003. Kft. ingatlancsere kérelme
e) A KÖH kezelésében lévő 2134/1 hrsz-ú ingatlan átvétele önkormányzati kezelésbe
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető
Zárt ülés keretében:

9. Új köztemető területének önkormányzati tulajdonba kerülése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2011. október 12.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök