2011. Október 19., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - A botgyári átemelő megközelítésére szolgáló út új nyomvonala
3. - Forgalom elöl elzárt területek kijelölése
4. - A KÖH kezelésében lévő 2134/1 hrsz-ú ingatlan átvétele önkormányzati kezelésbe
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG




M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2011. október 19-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A botgyári átemelő megközelítésére szolgáló út új nyomvonala
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Forgalom elöl elzárt területek kijelölése
Előadó: a polgármester nevében: Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A KÖH kezelésében lévő 2134/1 hrsz-ú ingatlan átvétele önkormányzati kezelésbe
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető



Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2011. október 12.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök