2012. Február 22., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a város közrendjéről és a közbiztonságról
2. - A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató
3. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
4. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
5. - Ottlik Géza sétány elnevezése
6. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
7. - A Főkefe Nonprofit Kft. részére ingatlan ingyenes használatba adása
8. - Az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére földrészlet ingyenes használatba adása
9. - A kőszegi 0205/57 hrsz-ú szántó és gazdasági épület földrészlet belterületbe vonása
10. - Közúti jelzőtáblák kihelyezése
11. - Városrehabilitációs támogatási kérelem elbírálása
12. - A 2012. évi út- és járdafelújítási terv jóváhagyása
13. - Javaslat a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására és a kertészeti-parkfenntartási munkák 2012. évi díjainak meghatározására
14. - A kerti hulladék gyűjtéséről és elhelyezéséről szóló javaslat megtárgyalása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2012. február 22-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. Tájékoztató a város közrendjéről és a közbiztonságról
Előterjesztő: Stubán Tamás városi rendőrkapitány

2. A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Prácser Lajos parancsnok

3. Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető és
Szima Andrea kistérségi főépítész

5. Ottlik Géza sétány elnevezése
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A Főkefe Nonprofit Kft. részére ingatlan ingyenes használatba adása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére földrészlet ingyenes használatba adása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. A kőszegi 0205/57 hrsz-ú szántó és gazdasági épület földrészlet belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


10. Közúti jelzőtáblák kihelyezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Városrehabilitációs támogatási kérelem elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. A 2012. évi út- és járdafelújítási terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató és
Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Javaslat a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására és a kertészeti-parkfenntartási munkák 2012. évi díjainak meghatározására
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

14. A kerti hulladék gyűjtéséről és elhelyezéséről szóló javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgatóMegjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2012. február 15.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök