2012. Február 22., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
3. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Megállapodás az Egy-másért Közhasznú Egyesülettel közfoglalkoztatásra
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
6. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
7. - Az ivóvíz fogyasztás alapdíjáról és a szennyvízelvezetés díjáról szóló 16/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
8. - Az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére földrészlet ingyenes használatba adása
9. - A Főkefe Nonprofit Kft. részére ingatlan ingyenes használatba adása
10. - Vagyonügy: Fő tér 2., fsz. 3. alatti üzlet értékesítése
11. - A 2012. évi út- és járdafelújítási terv jóváhagyása
12. - Javaslat csapadékelvezető rendszerek karbantartására és a kertészeti-parkfenntartási munkák 2012. évi díjainak meghatározására
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2012. február 22-én (szerdán) 16.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása (az előterjesztést később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. Megállapodás az Egy-másért Közhasznú Egyesülettel közfoglalkoztatásra
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

5. A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető és
Szima Andrea kistérségi főépítész

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Az ivóvíz fogyasztás alapdíjáról és a szennyvízelvezetés díjáról szóló 16/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére földrészlet ingyenes használatba adása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. A Főkefe Nonprofit Kft. részére ingatlan ingyenes használatba adása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


10. Vagyonügy:
Fő tér 2., fsz. 3. alatti üzlet értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. A 2012. évi út- és járdafelújítási terv jóváhagyása
Előterjesztők: Kovács István ügyvezető igazgató és
Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Javaslat csapadékelvezető rendszerek karbantartására és a kertészeti-parkfenntartási munkák 2012. évi díjainak meghatározására
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. február 15.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök