2012. Március 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg és Vidéke újság helyzetéről szóló tájékoztató
2. - A házasságkötésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Társulási megállapodás módosítása
5. - A menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése
6. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
7. - A történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
8. - A Kőszegfalvi Sportegyesület pályázata
9.a - Vagyonügyek: a) A volt Posztógyár igazgatósági épületének hasznosítása
9.b - Meskó u. 1. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
9.c - 7258/2 hrsz-ú ingatlanról elővásárlási jog törlése
9.d - A 3548/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
10. - Kőszeg város energetikai koncepciója
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2012. március 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A Kőszeg és Vidéke újság helyzetéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Tóthárpád Ferenc főszerkesztő

2. A házasságkötésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

3. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. Társulási megállapodás módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

5. A menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A Kőszegfalvi Sportegyesület pályázata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Vagyonügyek:
a) A volt Posztógyár igazgatósági épületének hasznosítása
b) Meskó u. 1. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
c) 7258/2 hrsz-ú ingatlanról elővásárlási jog törlése
d) A 3548/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Kőszeg város energetikai koncepciója
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

Zárt ülés keretében:

11. Kistérségi intézményvezetői pályázatok véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

12. Önkormányzati kitüntetésekre beadott javaslatok véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző
A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. március 13.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök