2012. Március 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
2. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
3. - A történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
4. - A Munkácsy M. utcai régi forgalmi rend visszaállítása kérelmének megtárgyalása
5. - A kistérségi főépítész tájékoztatója az előző évi tevékenységéről
6. - Közúti jelzőtábla kihelyezésére javaslat
7. - Tekepálya és büfé felújításának elszámolása
8. - A Kőszegfalvi Sportegyesület pályázata
9.a - Vagyonügyek: Meskó u. 1. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
9.b - A 7258/2 hrsz-ú ingatlanról elővásárlási jog törlése
9.c - A 3548/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
10. - Kőszeg város energetikai koncepciója
11. - Beszámoló a Fő tér garanciális helyreállításáról
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2012. március 21-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A műemlékvédelem helyzete Kőszegen (az anyagot hétfőn küldjük)
Előterjesztő: dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának vezetője

2. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A Munkácsy M. utcai régi forgalmi rend visszaállítása kérelmének megtárgyalása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A kistérségi főépítész tájékoztatója az előző évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szima Andrea kistérségi főépítész

6. Közúti jelzőtábla kihelyezésére javaslat
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Tekepálya és büfé felújításának elszámolása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A Kőszegfalvi Sportegyesület pályázata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Vagyonügyek:
a) Meskó u. 1. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
b) A 7258/2 hrsz-ú ingatlanról elővásárlási jog törlése
c) A 3548/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Kőszeg város energetikai koncepciója
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző


11. Beszámoló a Fő tér garanciális helyreállításáról
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

Zárt ülés keretében:

12. Önkormányzati kitüntetésekre beadott javaslatok véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. március 13.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök