2012. Április 18., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A városi piac fenntartásáról és működtetéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. - A rendezési terv munkaközi tervének jóváhagyása (a terveket a bizottsági ülésen ismertetjük)
4. - Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről
5. - A közterületek felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló beszámoló, valamint intézkedési javaslat
6. - Együttműködési megállapodás az Abért-tó hasznosításával kapcsolatban
7. - A sportöltöző villamos kapacitás bővítése
8.a - Vagyonügy: Wienerberger Zrt. telekcsere kérelme
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság
2012. április 18-án (szerdán) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A városi piac fenntartásáról és működtetéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

3. A rendezési terv munkaközi tervének jóváhagyása (a terveket a bizottsági ülésen ismertetjük)
Előterjesztő: Szima Andrea kistérségi főépítész és Takács András tervező

4. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A közterületek felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló beszámoló, valamint intézkedési javaslat
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Együttműködési megállapodás az Abért-tó hasznosításával kapcsolatban
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A sportöltöző villamos kapacitás bővítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Vagyonügyek:
a) Wienerberger Zrt. telekcsere kérelme
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2012. április 11.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök