2012. Május 24., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (I. negyedév)
2. - Törvényességi észrevétel megtárgyalása és a helyi adókról szóló rendelet módosítása
3. - Múzeális értékek védelméről szabályzat megalkotása
4.a - Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások
4.b - SZMSZ módosítása
5. - A települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - A történelmi belváros új forgalmi rendjének megállapításáról szóló rendelet (az anyagot később küldjük)
7. - Vas Megyei Területfejlesztési Nonprofit Gazdasági Társaság alapításában való részvétel
8. - Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról
9. - A Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
10. - A mezőőri motorkerékpár ingyenes átadása
11. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója
12. - A Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója
13. - A VASIVÍZ Zrt-be apportált vagyon működtetése, üzemeltetési szerződés
14. - A PRONAR 320 A kistraktor értékesítése
15. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről
16. - Energetikai cselekvési terv
17. - A Chernel utca 11. lakóinak panasza
18. - Sportbár 2010. Kft. tekepálya felújításának szakértői anyaga
19. - Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel kötendő megbízási szerződés véleményezése
20. - Alpannónia határon átnyúló pályázat II. ütem
21. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár pályázata „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”
22.a - Vagyonügyek: Sikertelenül pályáztatott ingatlanok
22.a - Vagyonügyek: Sikertelenül pályáztatott ingatlanok
22.b - 0186/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése
22.c - Megüresedett bérlakásokról döntés
23. - Bersek József Általános Iskola Alapító okiratának módosítása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2012. május 24-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (I. negyedév)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Törvényességi észrevétel megtárgyalása és a helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

3. Múzeális értékek védelméről szabályzat megalkotása
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

4. a) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor aljegyző
b) SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Simonits Zsolt bizottsági elnök

5. A települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A történelmi belváros új forgalmi rendjének megállapításáról szóló rendelet (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Vas Megyei Területfejlesztési Nonprofit Gazdasági Társaság alapításában való részvétel
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról
Előterjesztő: Huber László polgármester

9. A Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

10. A mezőőri motorkerékpár ingyenes átadása
Előterjesztő: Huber László polgármester

11. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója
Előterjesztő: Kovács István igazgató

12. A Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnöke

13. A VASIVÍZ Zrt-be apportált vagyon működtetése, üzemeltetési szerződés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. A PRONAR 320 A kistraktor értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

16. Energetikai cselekvési terv
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

17. A Chernel utca 11. lakóinak panasza
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

18. Sportbár 2010. Kft. tekepálya felújításának szakértői anyaga
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan ügyintéző

19. Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel kötendő megbízási szerződés véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

20. Alpannónia határon átnyúló pályázat II. ütem
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián projektmenedzser

21. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár pályázata „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”
Előterjesztő: Lajos Tiborné intézményvezető

22. Vagyonügyek:
a) Sikertelenül pályáztatott ingatlanok
b) 0186/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése
c) Megüresedett bérlakásokról döntés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

23. Bersek József Általános Iskola Alapító okiratának módosítása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintézőZárt ülés keretében:

24. Intézményvezetői kinevezések véleményezése (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Chernel Kálmán Városi Könyvtár)
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. május 16.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök