2012. Május 23., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A műemlékvédelem helyzete Kőszegen
2. - A települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - Településrendezési eszközök munkaközi példánya 2. (az anyagot az ülésen osztjuk ki)
4. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója
5. - A Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója
6. - Sportbár 2010. Kft. tekepálya felújításának szakértői anyaga
7. - Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel kötendő megbízási szerződés véleményezése
8. - Alpannónia határon átnyúló pályázat II. ütem
9. - Energetikai cselekvési terv
10. - A 6648/8 hrsz-ú gyümölcsös és út belterületbe vonása
11. - Közlekedési jelzőtábla kihelyezésére javaslat (Királyvölgyi út)
12. - A történelmi belváros új forgalmi rendjének megállapításáról szóló rendelet (az anyagot később küldjük)
13. - Felső körúti forgalmi rend kialakítása
14. - Zrínyi utca – Pék utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának felülvizsgálata
15. - Chernel u. 11. lakóinak panasza
16.a - Vagyonügyek: 0186/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése
16.b - Megüresedett bérlakásokról döntés
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2012. május 23-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A műemlékvédelem helyzete Kőszegen
Előterjesztő: Dr. Zágorhidi Czigány Balázs irodavezető

2. A települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Településrendezési eszközök munkaközi példánya 2. (az anyagot az ülésen osztjuk ki)
Előterjesztő: Szima Andrea kistérségi főépítész

4. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója
Előterjesztő: Kovács István igazgató

5. A Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnöke

6. Sportbár 2010. Kft. tekepálya felújításának szakértői anyaga
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan ügyintéző

7. Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel kötendő megbízási szerződés véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

8. Alpannónia határon átnyúló pályázat II. ütem
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián projektmenedzser

9. Energetikai cselekvési terv
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

10. A 6648/8 hrsz-ú gyümölcsös és út belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Közlekedési jelzőtábla kihelyezésére javaslat (Királyvölgyi út)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. A történelmi belváros új forgalmi rendjének megállapításáról szóló rendelet (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Felső körúti forgalmi rend kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. Zrínyi utca – Pék utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. Chernel u. 11. lakóinak panasza
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

16. Vagyonügyek:
a) 0186/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése
b) Megüresedett bérlakásokról döntés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. május 16.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök