2012. Augusztus 22., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A behajtási rendről és a parkolási rendről szóló önkormányzati rendeletek módosítása
2. - Javaslat a Károlyi Mihály utca Horthy Miklós utcára való elnevezésére
3. - A rendezési tervet érintő, egyes ingatlanok terület-felhasználási és építési előírásainak módosítása
4. - A Chernel utca első szakaszának kétirányúsítása
5. - Cák község településrendezési tervének módosítása
6. - Mozgáskorlátozott részére parkoló kialakítása
7. - A 0186/16 és a 0377/30 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása
8. - A Kiss János utca 34-36. fsz. 3. alatti lakás további hasznosításának eldöntése
9. - A Sportbár 2010. Kft. kérelme
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2012. augusztus 22-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A behajtási rendről és a parkolási rendről szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

2. Javaslat a Károlyi Mihály utca Horthy Miklós utcára való elnevezésére
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

3. A rendezési tervet érintő, egyes ingatlanok terület-felhasználási és építési előírásainak módosítása
Előadó: a polgármester nevében Szima Andrea kistérségi főépítész

4. A Chernel utca első szakaszának kétirányúsítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

5. Cák község településrendezési tervének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

6. Mozgáskorlátozott részére parkoló kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba osztályvezető

7. A 0186/16 és a 0377/30 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba osztályvezető

8. A Kiss János utca 34-36. fsz. 3. alatti lakás további hasznosításának eldöntése
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba osztályvezető

9. A Sportbár 2010. Kft. kérelme
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba osztályvezető
Zárt ülés keretében:

10. Megyei kitüntetésekhez javaslattétel (szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2012. augusztus 15.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök