2012. Augusztus 23., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (08. 31.)
2. - A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (09. 01.)
3. - Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
4. - A behajtási rendről és a parkolási rendről szóló önkormányzati rendeletek módosítása
5. - Beszámoló a helyi adókból befolyó bevételek áttekintéséről, az építményadó bevezetésének tapasztalatairól
6. - Az egészségügyi alapellátás és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet módosítása
7. - Új háziorvosi szerződések kötése
8. - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
9. - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása
10.a - Vagyonügyek: A 1789 és a 1812 hrsz-ú ingatlanok területrészének megvásárlása
10.b - A Kiss János utca 34-36. fsz. 3. alatti lakás további hasznosításának eldöntése
10.c - A Sportbár 2010. Kft. kérelme
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2012. augusztus 23-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (08. 31.)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (09. 01.)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A behajtási rendről és a parkolási rendről szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

5. Beszámoló a helyi adókból befolyó bevételek áttekintéséről, az építményadó bevezetésének tapasztalatairól
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

6. Az egészségügyi alapellátás és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

7. Új háziorvosi szerződések kötése
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

9. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető
10. Vagyonügy:
a.) A 1789 és a 1812 hrsz-ú ingatlanok területrészének megvásárlása
b.) A Kiss János utca 34-36. fsz. 3. alatti lakás további hasznosításának eldöntése
c.) A Sportbár 2010. Kft. kérelme
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

Zárt ülés keretében:

11. Megyei kitüntetésekhez javaslattétel (szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintézőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. augusztus 15.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök