2012. Szeptember 19., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok elosztása
3. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
4. - A Központi Óvoda felújítása
5. - 0183/2 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való nyilatkozat
6. - Schneller I. u. 1. I/2. alatti bérlakás felújítási költsége
7. - Hulladéklerakó gázkezelő rendszerének kiépítése, hulladékszállítási díjak emelése
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2012. szeptember 19-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

2. Lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok elosztása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

3. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

4. A Központi Óvoda felújítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

5. 0183/2 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való nyilatkozat
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

6. Schneller I. u. 1. I/2. alatti bérlakás felújítási költsége
Előterjesztő: Kovács István igazgató

7. Hulladéklerakó gázkezelő rendszerének kiépítése, hulladékszállítási díjak emelése
Előterjesztő: Kovács István igazgató

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2012. szeptember 12.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök