2012. Október 18., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
2. - A természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
3. - Sportbár 2010. Kft. kérelme
4. - A 2013. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
5. - A TÁVHŐ hőközpont területének tulajdoni rendezése
6.a - Vagyonügyek: - Megüresedett önkormányzati lakások további hasznosítása
6.b - Rákóczi F. u. 4. I. 9. alatti lakás sikertelen értékesítése
6.c - Vételi kérelem az 1160/25 hrsz-ú ingatlanrészre
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2012. október 18-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :


1. A Vas Megyei Kormányhivatal és Kőszeg Város Önkormányzata közötti ingyenes
Használati jog átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása (az anyagot később küldjük)
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. A természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schrott Tamás környezetvédelmi ügyintéző

3. Sportbár 2010. Kft. kérelme
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor aljegyző

4. A 2013. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág belső ellenőr

5. A TÁVHŐ hőközpont területének tulajdoni rendezése
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

6. Vagyonügyek:
- Megüresedett önkormányzati lakások további hasznosítása
- Rákóczi F. u. 4. I. 9. alatti lakás sikertelen értékesítése
- Vételi kérelem az 1160/25 hrsz-ú ingatlanrészre
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2012. október 9.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök