2012. November 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
3. - A 2013. évi költségvetési koncepció
4. - A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - A parkolásról szóló önkormányzati rendelet és a behajtási rendelet módosítása
7. - A hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
8. - Az „Egy-másért Közhasznú Egyesület helyiséghasználata és tevékenysége
9. - A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója
10. - 2013. évi parkfenntartási, úttisztítási díjak megállapítása
11. - 2013. évi szolgáltatási és gépi óradíjak megállapítása
14. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásra való visszakapcsolása
15. - Chernel utca – Várkör és az Európa ház közötti szakasz kétirányúsítása és rekonstrukciója
16. - Jégkorong pálya létesítéséhez elvi hozzájárulás
17.a - Vagyonügyek: - Az 1789 hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlása
17.b - Gyöngyös utca 16. fsz. 1. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
17.c - - Horváth Lajos garázs ügye
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2012. november 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :


1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

5. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

6. A parkolásról szóló önkormányzati rendelet és a behajtási rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor aljegyző

7. A hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

8. Az „Egy-másért Közhasznú Egyesület helyiséghasználata és tevékenysége
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

9. A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

10. 2013. évi parkfenntartási, úttisztítási díjak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

11. 2013. évi szolgáltatási és gépi óradíjak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

12. Múzeumok átvétele
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

13. Szakrendelő költségvetési hiányának finanszírozása (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

14. A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásra való visszakapcsolása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

15. Chernel utca – Várkör és az Európa ház közötti szakasz kétirányúsítása és rekonstrukciója
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

16. Jégkorong pálya létesítéséhez elvi hozzájárulás
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

17. Vagyonügyek:
- Az 1789 hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlása
- Gyöngyös utca 16. fsz. 1. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
- Horváth Lajos garázs ügye
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. november 15.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök