2012. November 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - 2013. évi költségvetési koncepció
2. - A parkolásról szóló önkormányzati rendelet és a behajtási rendelet módosítása
3. - A hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
4. - A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója
5. - Az „Egy-másért Közhasznú Egyesület helyiséghasználata és tevékenysége
6. - Chernel utca – Várkör és az Európa ház közötti szakasz kétirányúsítása és rekonstrukciója
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásra való visszakapcsolása
8. - A helyi autóbusz közlekedés menetrend változtatása
9. - Jégkorong pálya létesítéséhez elvi hozzájárulás
10. - 2013. évi parkfenntartási, úttisztítási díjak megállapítása
11. - 2013. évi szolgáltatási és gépi óradíjak megállapítása
12. - Vagyonügy: Gyöngyös utca 16. fsz. 1. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság


2012. november 21-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A parkolásról szóló önkormányzati rendelet és a behajtási rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor aljegyző

3. A hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

4. A Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

5. Az „Egy-másért Közhasznú Egyesület helyiséghasználata és tevékenysége
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

6. Chernel utca – Várkör és az Európa ház közötti szakasz kétirányúsítása és rekonstrukciója
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

7. A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásra való visszakapcsolása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

8. A helyi autóbusz közlekedés menetrend változtatása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

9. Jégkorong pálya létesítéséhez elvi hozzájárulás
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


10. 2013. évi parkfenntartási, úttisztítási díjak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

11. 2013. évi szolgáltatási és gépi óradíjak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

12. Vagyonügyek:
a) Gyöngyös utca 16. fsz. 1. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2012. november 15.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök