2012. December 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Báró Miske Kálmán Múzeum alapítása
2. - Báró Miske Kálmán Múzeum igazgatói pályázati kiírás elfogadása
3. - Alapító okiratok módosítása
4. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - A 2012. évi módosított belső ellenőrzési terv
6.a - Közös önkormányzati hivatal létrehozása
6.b - Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
7. - Helyi tömegközlekedésre pályázat kiírása
8. - Víziközművek vagyonátadása
9.a - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 4. I. 9. alatti lakás értékesítése
9.b - Felső krt. 10. fsz. 1. alatti lakás bérbeadás útján történő hasznosítása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2012. december 13-án (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

Az 1., 2. és 3. számú napirendi pontok tárgyalására a Humánerőforrás Bizottsággal együttes ülés keretében kerül sor.
Ezt követően a Pénzügyi Bizottság a 137. sz. tanácskozóteremben folytatja ülését.

1. Báró Miske Kálmán Múzeum alapítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. Báró Miske Kálmán Múzeum igazgatói pályázati kiírás elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

3. Alapító okiratok módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

5. A 2012. évi módosított belső ellenőrzési terv
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág belső ellenőr

6.a. Közös önkormányzati hivatal létrehozása
Előterjesztő: Huber László polgármester

6/b. Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Simonits Zsolt bizottsági elnök

7.Helyi tömegközlekedésre pályázat kiírása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

8.Víziközművek vagyonátadása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

9.Vagyonügyek:
a) Rákóczi F. u. 4. I. 9. alatti lakás értékesítése
b) Felső krt. 10. fsz. 1. alatti lakás bérbeadás útján történő hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2012. december 6.


Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök