2013. Január 23., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (első olvasat, az anyagot később küldjük)
2. - Jelentés a talajszennyezési vizsgálatról
3. - 2013. évi vagyonkoncepció
4.a - Vagyonügyek: -Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása
4.b - -Tekepálya bérleti szerződés módosítása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2013. január 23-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (első olvasat, az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Jelentés a talajszennyezési vizsgálatról
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

3. 2013. évi vagyonkoncepció
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

4. Vagyonügyek:
- Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása
- Tekepálya bérleti szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

5. Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéhez
Előterjesztő: Kiss Péter, a bizottság elnöke

Zárt ülés keretében:

6. Szima Andrea főépítészi megbízása
Előterjesztő: Huber László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2013. január 17.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök