2013. Február 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (az anyagot később küldjük).
3. - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határának megállapítása (az anyagot később küldjük).
4. - A vagyongazdálkodásáról szóló új önkormányzati rendelet (az anyagot később küldjük).
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásokról szóló megállapodások módosítása.
7. - A Rajnis u. 7. alatti ingatlancsoportra vonatkozó bérleti szerződés felmondása.
8. - A városüzemeltetési, műszaki fenntartási feladatok, keretszámainak meghatározása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. sz. alatti lakás értékesítése.
9.e - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2013. február 21-én (csütörtökön) 14 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határának megállapítása (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A vagyongazdálkodásáról szóló új önkormányzati rendelet. (az anyagot később küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos osztályvezető.

5. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos osztályvezető.

6. A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásokról szóló megállapodások módosítása.
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

7. A Rajnis u. 7. alatti ingatlancsoportra vonatkozó bérleti szerződés felmondása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

8. A városüzemeltetési, műszaki fenntartási feladatok, keretszámainak meghatározása.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.

9. Vagyonügyek:
- A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
- Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
- A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
- A Munkácsy M. u. 7. fszt. 4. sz. alatti lakás értékesítése.
- A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2013. február 14.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök