2013. Március 20., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A behajtásról és a parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
3. - A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató
4. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
5. - Városbejárási ütemterv jóváhagyása
6. - Vagyonügy: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság


2013. március 20-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. A behajtásról és a parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

2. Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Stubán Tamás rendőrkapitány

3. A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Méhes Lajos polgárőrparancsnok

4. A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

5. Városbejárási ütemterv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

6. Vagyonügyek:
- Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2013. március 13.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök