2013. Március 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A behajtási és parkolási önkormányzati rendelet módosítása
2. - A tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
3. - A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
5. - A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási megállapodásának felülvizsgálata
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása
8. - A JMG és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása
9. - Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának és 2013. évi munkatervének elfogadása
10. - Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása
11. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése
12.a - Vagyonügyek: Rajnis u. 5. I. 2. alatti lakásra vételi szándék
12.b - Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme
12.c - Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme
12.d - Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása
12.e - Várkör 8. sz. alatti ingatlan értékesítése
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2013. március 21-én (csütörtökön) 14 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. A behajtási és parkolási önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

2. A tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

3. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

4. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

5. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

6. Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási megállapodásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Huber László polgármester

7. A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth László osztályvezető

8. A JMG és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

9. Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának és 2013. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Révész József, a múzeum megbízott igazgatója

10. Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

11. A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

12. Vagyonügyek:
- Rajnis u. 5. I. 2. alatti lakásra vételi szándék
- Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme
- Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme
- Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása
- Várkör 8. sz. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezetőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2013. március 13.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök