2013. Április 17., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás) (Az anyagot később küldjük.)
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
2.b - Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőről való leválása
3. - Közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
4. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
5. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról
6. - Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2013. április 17-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
(Az anyagot később küldjük.)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. a) A távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

2. b) Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőről való leválása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

3. Közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

4. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Szima Andrea főépítész

5. Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról
Előterjesztő: Bakos György egyesületi elnök

6. Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba projektmenedzser

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2013. április 11.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök