2013. Június 19., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A hulladékszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - VASIVÍZ üzemeltetési szerződés módosítása
3. - Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
4. - A volt SZOT üdülőben út és közművek átvételének kérése
5. - A Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
6. - Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
7. - A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
8. - A Borsmonostori utca kétirányúsítása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2013. június 19-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A hulladékszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

2. VASIVÍZ üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

3. Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

4. A volt SZOT üdülőben út és közművek átvételének kérése
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

5. A Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

6. Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

7. A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

8. A Borsmonostori utca kétirányúsítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2013. június 12.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök