2013. Augusztus 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
1.b - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület pótelőirányzati kérelme, Polgármesteri keret elfogadása
2. - Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3. - A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
4. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1 pontjának felmondása
5. - Javaslat a távhőszolgáltatási árakra
6. - A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkeztetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása
7. - Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása
8. - Vagyonügy: Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása
9. - Tüzifakitermelési szerződés
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2013. augusztus 22-én (csütörtökön) 14 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :1. a) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
b) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület pótelőirányzati kérelme,
Polgármesteri keret elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

4. A Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.1 pontjának felmondása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

5. Javaslat a távhőszolgáltatási árakra
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

6. A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tanulóinak étkeztetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

7. Dr. Szalkai Csaba fogszakorvossal kötött megállapodás módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

8. Vagyonügy:
- Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető

9. Tüzifakitermelési szerződés
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2013. augusztus 14.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök