2013. Szeptember 19., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
4. - Kőszeg város településképi védelméről szóló rendelet
5. - A parkolási rendről szóló rendelet módosítása
6. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése
7. - Javaslattétel városi kitüntetésekre
8.a - Vagyonügyek: Gábor Áron utcai telkek közművesítése
8.b - 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
8.c - 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
8.d - Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 14 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. A 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: dr. Nagy Edina aljegyző

4. Kőszeg város településképi védelméről szóló rendelet
Előterjesztő: Huber László polgármester

5. A parkolási rendről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

6. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

7. Javaslattétel városi kitüntetésekre
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

8. Vagyonügyek:
a) Gábor Áron utcai telkek közművesítése
b) 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
c) 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
d) Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat
Előadó: a jegyző nevében Ujvári Csaba ügyintéző

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2013. szeptember 11.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök