2013. Október 24., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - 2014. évi költségvetési koncepció (az anyagot hétfőn küldjük)
2.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem
2.b - Rákóczi F. u. 19. haszonkölcsön szerződés elfogadása (orvosi ügyelet)
2.c - 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat
2.d - Sikertelen értékesítés Gyöngyös u. 16. fsz. 1.
2.e - Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat
2.f - Kőszeg 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
3. - Beszámoló a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről (az anyagot hétfőn küldjük)
4. - Fejlesztési átcsoportosítások
5. - VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme
6. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
8. - Városok, Falvak Szövetsége Kulturális régió Közhasznú Egyesületéhez való csatlakozás
9. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
10. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti megállapodás tudomásul vétele
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2013. október 24-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

Az 1., valamint a 2/a. és 2/b. napirendi pont tárgyalására a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsággal együttes ülés keretében kerül sor.

1. 2014. évi költségvetési koncepció (az anyagot hétfőn küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Vagyonügyek:
a) Elővásárlási jog törlése iránti kérelem
b) Rákóczi F. u. 19. haszonkölcsön szerződés elfogadása (orvosi ügyelet)
c) 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat
d) Sikertelen értékesítés Gyöngyös u. 16. fsz. 1.
e) Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat
f) Kőszeg 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Beszámoló a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről (az anyagot hétfőn küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. Fejlesztési átcsoportosítások
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

5. VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

6. Civil szervezetek pótlólagos támogatása
Előterjesztő: Huber László polgármester

7. A 2014. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

8. Városok, Falvak Szövetsége Kulturális régió Közhasznú Egyesületéhez való csatlakozás
Előterjesztő: Huber László polgármester

9. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti megállapodás tudomásul vétele
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2013. október 17.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök