2013. November 20., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
2. - A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
3. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-vel a Balog iskola távhőszolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről
4. - A 2014. évi út-, járdafelújítási terv, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása
5.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról nyilatkozat a 0183/32 hrsz-ú ingatlan esetében
5.b - Rákóczi F. u. 19 (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása
5.c - 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2013. november 20-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-vel a Balog iskola távhőszolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A 2014. évi út-, járdafelújítási terv, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

5. Vagyonügyek:
a) Elővásárlási jogról nyilatkozat a 0183/32 hrsz-ú ingatlan esetében
b) Rákóczi F. u. 19 (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés
módosítása
c) 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2013. november 14.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök