2013. November 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
3. - A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
4. - A 2014. évi illetménykiegészítésekről szóló rendelet megalkotása
5. - A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
6. - A helyi adókról szóló rendelet módosítása
7. - A lakbérekről szóló rendelet módosítása
8. - A zeneiskolai térítési díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
9. - Szima Andrea főépítésszel kötött megbízási szerződés módosítása
10. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-vel a Balog iskola távhőszolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről
11. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása
12. - A 2014. évi út-, járdafelújítási terv, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása
13.a - Vagyonügyek:Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön-szerződés módosítása
13.b - 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
13.c - Elővásárlási jogról nyilatkozat a 0183/32 hrsz-ú ingatlannál
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2013. november 21-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A 2014. évi illetménykiegészítésekről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Edina aljegyző

6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

7. A lakbérekről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

8. A zeneiskolai térítési díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

9. Szima Andrea főépítésszel kötött megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester


10. Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-vel a Balog iskola távhőszolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről
Előadó: a polgármester nevében: Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. A 2014. évi út-, járdafelújítási terv, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

13. Vagyonügyek:
a) Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön-szerződés módosítása
b) 2025 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék
c) Elővásárlási jogról nyilatkozat a 0183/32 hrsz-ú ingatlannál
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető
A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2013. november 14.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök