2013. December 11., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet megalkotása
2. - Az egészségház generál műszaki ellenőrének kiválasztása
3. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás
4.a - Vagyonügyek:Ingatlanrész felajánlás (4233 hrsz)
4.b - Egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándéka
4.c - Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2013. december 11-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.N A P I R E N D :


1. A szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Az egészségház generál műszaki ellenőrének kiválasztása (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Ipari Park cím megszerzésére megállapodás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Vagyonügyek:
a) Ingatlanrész felajánlás (4233 hrsz)
b) Egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándéka
c) A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2013. december 5.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök