2014. Január 23., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - A háziorvosokkal kötött szerződések módosítása
3. - A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló és a parkolási rendről szóló önkormányzati rendeletek módosítása
5. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
6. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
7. - Megállapodás a koronaőrző bunker emlékhely működtetéséről
8. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése
9. - Vis maior pályázat benyújtása
10. - Az UTIRO LEADER Egyesülethez csatlakozás
11.a - Vagyonügyek : Kőszeg 06/9 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról nyilatkozat
11.b - Szabó és Társa TÜZÉP Kft. ingatlan-csere kérelme
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság
2014. január 23-án (csütörtökön) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

2. A háziorvosokkal kötött szerződések módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

4. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló és a parkolási rendről szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Megállapodás a koronaőrző bunker emlékhely működtetéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Vis maior pályázat benyújtása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Az UTIRO LEADER Egyesülethez csatlakozás
Előterjesztő: Huber László polgármester11. Vagyonügyek:
a) Kőszeg 06/9 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról nyilatkozat
b) Szabó és Társa TÜZÉP Kft. ingatlan-csere kérelme
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezetőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. január 16.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök