2014. Február 20., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet és a gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet véleményezése
4. - A helyi adókról szóló rendelet módosítása
5. - A helyi sportélet támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - A központi orvosi ügyelet (Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése
7. - A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyása
8. - A Kőszegi Sportklubbal kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
9. - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
10. - A levéltár raktárhasználata
11. - A 2014. évi vagyonkoncepció
12. - Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
13.a - Vagyonügyek: ABIC Kft. vételi szándéka
13.b - Vételi szándék a 7740 hrsz-ú ingatlanra
13.c - Vételi szándék a 483 és a 484 hrsz-ú ingatlanokra
13.d - A kőszegi 2975/94 hrsz-ú ingatlan átminősítése
14. - Megállapodás kötése az ISES Alapítvánnyal
15. - Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása
16. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2014. február 20-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

2. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet és a gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

5. A helyi sportélet támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Szabó Marianna ügyintéző

6. A központi orvosi ügyelet (Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

7. A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Révész József múzeumigazgató

8. A Kőszegi Sportklubbal kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László osztályvezető

9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


10. A levéltár raktárhasználata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. A 2014. évi vagyonkoncepció
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Vagyonügyek:
a) ABIC Kft. vételi szándéka
b) Vételi szándék a 7740 hrsz-ú ingatlanra
c) Vételi szándék a 483 és a 484 hrsz-ú ingatlanokra
d) A kőszegi 2975/94 hrsz-ú ingatlan átminősítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. Megállapodás kötése az ISES Alapítvánnyal
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István igazgató

16. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István igazgató

Zárt ülés keretében:

17. Kitüntetési javaslatok megtárgyalása
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintézőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. február 13.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök