2014. Február 19., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
2. - A 2014. évi vagyonkoncepció
3. - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
4. - A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása
4. - A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása
5. - Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
6.a - Vagyonügyek: ABIC Kft. vételi szándéka
6.b - A kőszegi 2975/94 hrsz-ú ingatlan átminősítése
7. - Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
8. - Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság
2014. február 19-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A 2014. évi vagyonkoncepció
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Vagyonügyek:
a) ABIC Kft. vételi szándéka
b) A kőszegi 2975/94 hrsz-ú ingatlan átminősítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István igazgató

8. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István igazgató9. A városfejlesztési bizottság jelentése a karácsonyfa égetéssel kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kiss Péter bizottsági elnök
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2014. január 16.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök