2014. Február 20., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet és a gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet véleményezése
2. - A helyi sportélet támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzata és munkaterve jóváhagyása
4. - 2014. évi vagyonkoncepció
5. - Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
6. - A központi orvosi ügyelet (Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve
8. - A Kőszegi Sportklubbal kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
9. - Hunyadi u. 4. alatti lakás bérbeadás módjának meghatározása
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2014. február 20-án (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló rendelet és a gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

2. A helyi sportélet támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Szabó Marianna ügyintéző

3. A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzata és munkaterve jóváhagyása
Előterjesztő: Révész József múzeumigazgató

4. 2014. évi vagyonkoncepció
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A központi orvosi ügyelet (Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

7. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: Lajos Tiborné könyvtárigazgató

8. A Kőszegi Sportklubbal kötött középtávú megállapodás felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László osztályvezető

9. Hunyadi u. 4. alatti lakás bérbeadás módjának meghatározása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető
Zárt ülés keretében:

10. Kitüntetési javaslatok megtárgyalása
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző


Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. február 13.Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke