2014. Március 19., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
2. - A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató
3. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
4. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet megalkotása és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
5. - A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
6. - Temetkezési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
7. - Mozgássérült-moped tároló elhelyezése
8. - Lajos Levente Soma kártalanítási kérelme
9. - Teniszpálya bérleti szerződése
10.a - Vagyonügyek: 06/11 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való nyilatkozat
10.b - Readines Kft. tulajdonát képező ingatlanokkal kapcsolatos döntés (Kőszegfalva)
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság
2014. március 19-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :1. Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Stubán Tamás városi rendőrkapitány

2. A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Méhes Lajos parancsnok

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében: Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet megalkotása és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

5. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Temetkezési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Mozgássérült-moped tároló elhelyezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Lajos Levente Soma kártalanítási kérelme
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

9. Teniszpálya bérleti szerződése
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

10. Vagyonügyek:
a) 06/11 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való nyilatkozat
b) Readines Kft. tulajdonát képező ingatlanokkal kapcsolatos döntés (Kőszegfalva)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Zárt ülés keretében:

11. Az önkormányzati kitüntetésekre érkezett javaslatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2014. március 12.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök