2014. Március 18., Kedd, 15:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
3. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet megalkotása és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
4. - A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
5. - Temetkezési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
6. - A teniszpálya bérleti szerződése
7. - Beszámoló a civil szervezetek részére 2013. évben juttatott támogatásokról és az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatrendszerének áttekintése
8. - A FŐKEFE Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
9.a - Vagyonügy: A 06/11 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való nyilatkozat
9.b - Readines Kft. tulajdonát képező ingatlanokkal kapcsolatos döntés (Kőszegfalva)
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2014. március 18-án (kedden) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet megalkotása és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

4. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Temetkezési közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A teniszpálya bérleti szerződése
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

7. Beszámoló a civil szervezetek részére 2013. évben juttatott támogatásokról és az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatrendszerének áttekintése
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László osztályvezető

8. A FŐKEFE Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető
9. Vagyonügy:
- A 06/11 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való nyilatkozat
- Readines Kft. tulajdonát képező ingatlanokkal kapcsolatos döntés (Kőszegfalva)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Zárt ülés keretében:
Az önkormányzati kitüntetésekre érkezett javaslatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. március 12.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök