2014. Április 17., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - Az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló rendelet megalkotása
4. - A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
6. - A 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról, szóló jelentés
7. - Szenc várossal kötendő testvérvárosi szerződés
8. - KSK támogatás szakosztályonkénti felosztása
9. - A hulladékgazdálkodásról szóló helyzetelemzés
10. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
11. - Jégkorongpálya létesítése
12. - Parkolóhelyek kialakítása
13. - Akadálymentes parkoló kialakítása
14. - Elővásárlási jogról való lemondás
15.a - Vagyonügyek: Vételi szándék a Gyöngyös u. 16. fsz. 1. alatti lakásra
15.b - Vételi szándék a Rákóczi F. u. 95. alagsori lakására
15.c - Vételi szándék a Velemi u. 17/A. III. em. 13. alatti lakásra
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2014. április 17-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

3. Az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

4. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

5. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

6. A 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról, szóló jelentés
Előterjesztő: Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr

7. Szenc várossal kötendő testvérvárosi szerződés
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. KSK támogatás szakosztályonkénti felosztása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

9. A hulladékgazdálkodásról szóló helyzetelemzés
Előterjesztő: Kovács István igazgató

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

11. Jégkorongpálya létesítése
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

12. Parkolóhelyek kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

13. Akadálymentes parkoló kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

14. Elővásárlási jogról való lemondás
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

15. Vagyonügyek:
a) Vételi szándék a Gyöngyös u. 16. fsz. 1. alatti lakásra
b) Vételi szándék a Rákóczi F. u. 95. alagsori lakására
c) Vételi szándék a Velemi u. 17/A. III. em. 13. alatti lakásra
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. április 10.
Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök