2014. Április 23., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - Az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló rendelet megalkotása
3. - A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5. - Hulladékgazdálkodásról szóló helyzetelemzés
6. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
7. - Parkolóhelyek kialakítása
8. - Akadálymentes parkoló kialakítása
9. - Elővásárlási jogról való lemondás
10. - Jégkorongpálya létesítése
11. - MLSZ országos pályaépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat
12. - Térségi fejlesztési elképzelések
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság
2014. április 23-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

3. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág osztályvezető

4. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

5. Hulladékgazdálkodásról szóló helyzetelemzés
Előterjesztő: Kovács István igazgató

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

7. Parkolóhelyek kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

8. Akadálymentes parkoló kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

9. Elővásárlási jogról való lemondás
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


10. Jégkorongpálya létesítése
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

11. MLSZ országos pályaépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

12. Térségi fejlesztési elképzelések
Előadó: a polgármester nevében Básthy Béla alpolgármester
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2014. április 16.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök