2014. Május 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2. - Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiája (2014-2020)
3. - Kőszeg Város Településrendezési Terve véleményezési dokumentáció (CD melléklet)
4. - Jégkorongpálya létesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
5.a - Vagyonügyek: A 0147/15 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való lemondás
5.b - A 0179/16 hrsz-ú ingatlanrész esetében elővásárlási jogról való lemondás
5.c - A READINESS Kft „fa” tulajdonát képező ingatlanok megvásárlása (Kőszegfalvi lakópark)
5.d - Sport büfé és tekepálya albérletbe adása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság
2014. május 21-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Edina aljegyző

2. Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiája (2014-2020)
Előterjesztő: Huber László polgármester

3. Kőszeg Város Településrendezési Terve véleményezési dokumentáció (CD melléklet)
Előterjesztő: Huber László polgármester

4. Jégkorongpálya létesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

5. Vagyonügyek:
a) A 0147/15 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való lemondás
b) A 0179/16 hrsz-ú ingatlanrész esetében elővásárlási jogról való lemondás
c) A READINESS Kft „fa” tulajdonát képező ingatlanok megvásárlása (Kőszegfalvi lakópark)
d) Sport büfé és tekepálya albérletbe adása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2014. május 15.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök