2014. Május 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet I. negyedévi módosítása (az anyagot később küldjük)
2. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiája 2014-2020
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. cégbejegyzése
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére folyósított folyószámlahitel felhasználásának módosítása
7. - Jégkorongpálya létesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
8.a - Vagyonügyek: A 925 és 926 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása
8.b - A 7111 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása
8.c - A 0147/15 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való lemondás
8.d - A 0179/16 hrsz-ú ingatlanrész esetében elővásárlási jogról való lemondás
8.e - A READINESS Kft „fa” tulajdonát képező ingatlanok megvásárlása (Kőszegfalvi lakópark)
8.f - Sport büfé és tekepálya albérletbe adása
8.g - A 2869/28 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék (az anyagot később küldjük)
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2014. május 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet I. negyedévi módosítása (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Edina aljegyző

3. A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

4. Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiája 2014-2020
Előterjesztő: Huber László polgármester

5. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. cégbejegyzése
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére folyósított folyószámlahitel felhasználásának módosítása
Előterjesztő: az igazgató nevében Horváth Zita a Kft. munkatársa

7. Jégkorongpálya létesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

8. Vagyonügyek:
a) A 925 és 926 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása
b) A 7111 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása
c) A 0147/15 hrsz-ú ingatlan esetében elővásárlási jogról való lemondás
d) A 0179/16 hrsz-ú ingatlanrész esetében elővásárlási jogról való lemondás
e) A READINESS Kft „fa” tulajdonát képező ingatlanok megvásárlása (Kőszegfalvi
lakópark)
f) Sport büfé és tekepálya albérletbe adása
g) A 2869/28 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. május 15.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök