2014. Június 18., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2013. évi tevékenységéről
2. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása és a hirdetőtáblákra vonatkozó megállapodás jóváhagyása
3. - A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása
4. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
5. - Vagyonügy: Liszt Ferenc utca 30. alatti ingatlan ügye
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság
2014. június 18-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kelemen Péter egyesületi elnök

2. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása és a hirdetőtáblákra vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

3. A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

5. Vagyonügy:
- Liszt Ferenc utca 30. alatti ingatlan ügye
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezetőMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2014. június 12.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök