2014. Június 19., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása és a hirdetőtáblákra vonatkozó megállapodás jóváhagyása
2. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
3. - A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
4. - A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása
5. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
6. - A Herman Ottó szoborhoz pályázati támogatási forráskiegészítés
7. - Az új árvízvédelmi tervhez pénzügyi forrás biztosítása (az anyagot később küldjük)
8. - Nyári szociális gyermekétkeztetéshez támogatás biztosítása
9. - Városi kitüntetésre javaslat
10.a - Vagyonügyek: A 2975/101. hrsz-ú ingatlan értékesítése (Egészségház melletti terület)
10.b - Rákóczi F. u. 4. alatti társasház padlásterének értékesítése
10.c - Liszt F. u. 30. alatti ingatlan ügye
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

2014. június 19-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása és a hirdetőtáblákra vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

3. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

4. A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

5. Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

6. A Herman Ottó szoborhoz pályázati támogatási forráskiegészítés
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

7. Az új árvízvédelmi tervhez pénzügyi forrás biztosítása (az anyagot később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

8. Nyári szociális gyermekétkeztetéshez támogatás biztosítása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

9. Városi kitüntetésre javaslat
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László osztályvezető


10. Vagyonügyek:
a) A 2975/101. hrsz-ú ingatlan értékesítése (Egészségház melletti terület)
b) Rákóczi F. u. 4. alatti társasház padlásterének értékesítése
c) Liszt F. u. 30. alatti ingatlan ügye
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2014. június 12.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök