2014. Július 10., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Vis maior pályázathoz önrész vállalása
2. - Kőszeg Város Rendezési Terve
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2014. július 10-én (csütörtökön) 13.00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 1,5 óra.


Az 1. napirendi pont a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottsággal együtt kerül megtárgyalásra.


N A P I R E N D :


1. Vis maior pályázathoz önrész vállalása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba mb. osztályvezető

2. Kőszeg Város Rendezési Terve (a CD mellékletet már az előző ülésre kiküldtük)
Előterjesztő: Huber László polgármester
A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2014. július 7.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök