2014. Augusztus 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása
2. - A közterületek használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
3. - A parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Sgrafittós ház hasznosítása (a megállapodást később küldjük)
5. - A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok közlésére vonatkozó megállapodás
6. - A temető üzemeltetéséről szóló tájékoztató
7. - Kőszegfalván árkok kialakítása és áthelyezése
8. - Vis maior pályázat benyújtása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI
K Ő S Z E G BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2014. augusztus 21-én (csütörtökön) 14.00 órakor

együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :1. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

2. A közterületek használatáról és a városkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A Sgrafittós ház hasznosítása (a megállapodást később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok közlésére vonatkozó megállapodás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A temető üzemeltetéséről szóló tájékoztató
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Kőszegfalván árkok kialakítása és áthelyezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Vis maior pályázat benyújtása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


Az együttes ülést követően a Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendekkel folytatja ülését:

9. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

10. Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

13. A Dr. Szalkai Kft-vel kötött megállapodás módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető

14. A Kőszegi Sportszolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

16. „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” c. pályázat benyújtása (ÁROP-1.A.3-2014)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

17. A Markusovszky Kórház Kőszegi Rendelőintézet 2013. évi pénzügyi elszámolása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2014. augusztus 14.


Simonits Zsolt s. k. Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök bizottsági elnök